Unomatica Parking sistemi

Sistem elektronske sednice

Sistem elektronske sednice

Nova era u procesu donošenja odluka: Predstavljamo napredni sistem za elektronske sednice u gradskoj skupštini

U modernom dobu, tehnološka inovacija sve više postaje neizostavan deo različitih aspekata našeg života, uključujući i procese odlučivanja u javnom sektoru. Sa zadovoljstvom predstavljamo novi sistem elektronskih sednica, razvijen specifično za potrebe gradskih skupština, kao korak ka unapređenju efikasnosti i transparentnosti lokalne demokratije.

Ovaj inovativni sistem nije samo alat za glasanje; to je sveobuhvatno rešenje koje obuhvata administrativne funkcije, interaktivne info panele i specijalne interfejse za učesnike sednica. Njegova prilagodljivost omogućava laku implementaciju u skupštine različitih veličina i struktura, pružajući podršku za širok spektar potreba i zahteva.

Naša platforma za elektronske sednice sastoji se od tri glavna elementa:

Administracija i kontrola elektronskih sednica: Ovaj deo sistema omogućava efikasno upravljanje procesom glasanja, od pripreme dnevnog reda do finalizacije rezultata, uz pažljivu kontrolu i transparentnost aktivnosti.

Info panel za prikaz toka sednice: Ova inovacija omogućava učesnicima i javnosti praćenje toka glasanja, tačaka dnevnog reda i rezultata u realnom vremenu, promovišući transparentnost i učešće građana u procesima donošenja odluka.

Interfejs za odbornike: Specijalno dizajniran interfejs omogućava odbornicima učešće u raspravama, prijavljivanje za reč i aktivno sudelovanje u procesu donošenja odluka putem jednostavnog i intuitivnog korisničkog interfejsa.

Naš sistem je prilagodljiv i otvoren za buduće razvoje, te se nadamo da će doprineti efikasnijem i transparentnijem radu gradskih skupština, omogućavajući građanima veće učešće u procesima koji utiču na njihovu svakodnevicu.

Scroll